קטע:מצודות על מלכים א ז נא

מצודת דוד

"נתן" - כמו ונתן רצה לומר שהביא קדשי אביו ונתן אותם באוצרות העשויות בבית ה'

"את קדשי וגו'" - מה שהקדיש דוד אביו וגו' כי כל הבנין וכליו עשה שלמה משלו ממה שקבץ הוא (לבד כלי נחושת עשה ממה שלקח אביו מערי הדדעזר כמו שנאמר בדברי הימים א יח)