קטע:מצודות על מלכים א ז לח

מצודת דוד

"הכיור האחד" - גבהו של הכיור

"על המכונה" - על הכן שעל המכונה