קטע:מצודות על מלכים א ז לו

מצודת דוד

"ואף על מסגרותיה" - היא המחיצה הנמוכה על כולם עשה פתוחי כרובים אריות ואילני תמר וכחבורי איש ולויה שלו רצה לומר בת זוגו (יומא נד א) כן צייר כל אחד מסביב

"ויפתח על הלוחות" - עשה פתוחים וציורים על הנסרים המונחים בשולי המכונה גם עשה פתוחים על הידות במקום המונח ודבק במכונה

מצודת ציון

"ויפתח" - וחקק

"כמער" - ענין חבור ודבוק כמו (תהלים לז לה)ומתערה כאזרח רענן