קטע:מצודות על מלכים א ז כב

מצודת דוד

"ותתום וגו'" - כי בעת הקמתה עדיין לא נשלמה המלאכה עד אשר הניח עליהם מעשה השושן וחברם אחר ההקמה

"ועל ראש העמודים" - רצה לומר לאחר הקמת העמודים בהאולם אז הניח מעשה השושן על ראש העמודים והוא השטח הרואה כיפת האולם

מצודת ציון

"ותתום" - ענין השלמה