פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א ז כא

מצודת דוד

"השמאלי" - אשר בפאת הצפוני

"בועז" - היא מלה מורכבת בו עז רצה לומר בהבית הזה בקרבנות הנעשים בה ימצא עוז וחוזק לישראל

"הימני" - אשר בפאת הדרומי

"יכין" - לסימן טוב שיכון הבית לעד

"לאולם ההיכל" - באולם שלפני ההיכל