קטע:מצודות על מלכים א ז יד

מצודת דוד

"וימלא" - רצה לומר ולזה היה חירם בנו ממולא בחכמת מלאכת הנחושת כי למד מאביו

"איש צורי" - התגורר זמן רב בצור

"חורש נחושת" - על אביו הוא חוזר

"ממטה נפתלי" - אביו היה מבני נפתלי ואמו היתה מבנות דן כמו שנאמר בדברי הימים (ב ב יג)

מצודת ציון

"חורש" - אומן