קטע:מצודות על מלכים א ז טז

מצודת דוד

"חמש אמות" - ובסוף מלכים ב' (כה יז) נאמר שלש אמות וזה לפי ששתי האמות התחתוניות של קומת הגולה לא היו מצוירות והיו אם כן שוות לתמונת העמוד ולזה לא חשבם

"מוצק נחושת" - מעשה יציקה היו ומנחושת