קטע:מצודות על מלכים א ז ד

מצודת דוד

"שלש פעמים" - רצה לומר כן היה בכל שלשת הטורים

"ושקפים שלשה טורים" - בהכתלים שעמדו באורך הבית עשו שלשה שורות חלונות זה למעלה מזה בקומת הכותל

"ומחזה אל מחזה" - כי בהכותל שמזה ומזה עשו שלשה שורות חלונות ואמר שהחלונות היו מכוונות זו מול זו רצה לומר החלונות מכותל מזה מול החלונות מכותל מזה

מצודת ציון

"ושקפים" - חלונות אשר ישקיפו ויביטו דרך שם

"ומחזה" - אף הוא ענין חלון אשר יחזו ויראו דרך בה