פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א ו לז

מצודת דוד

"יוסד" - הונח היסוד

"בשנה הרביעית" - למלכות שלמה

מצודת ציון

"בירח" - בחודש