קטע:מצודות על מלכים א ו כב

מצודת דוד

"וכל המזבח" - בכל ששת השטחים

"אשר לדביר" - העומד סמוך לדביר

"ואת כל הבית" - בא לומר שהכל חפה ואף התקרה שלא הוזכר למעלה

מצודת ציון

"תום" - נשלם