קטע:מצודות על מלכים א ו יז

מצודת דוד

"לפני" - למזרחו של בית קודש הקדשים