קטע:מצודות על מלכים א ו י

מצודת דוד

"ויאחז את הבית" - היציעים ההם אחז עם הבית בעצי ארזים והם קורות התקרות אשר הונחו על המגרעות

"קומתו" - קומת של כל אחד ואחד

"על כל הבית" - נשען אליה בכל שלש הרוחות

מצודת ציון

"על כל הבית" - סמוך ונשען לכל הבית

"את הבית" - עם הבית