פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א ו טז

מצודת דוד

"ויבן לו מבית לדביר" - עכשיו בא לומר מה שהיה משמש אותו החלל ואמר שמבית לדביר רצה לומר מבפנים להמחיצה בנה להיות קודש הקדשים

"ויבן את עשרים אמה" - רצה לומר חלל העשרים אמה שהיה בסוף הבית למערבה בנה גם אותה בצלעות ארזים מהקרקע עד קירות הסיפון כמו ההיכל

מצודת ציון

"מירכתי" - בסוף

"לדביר" - היא המחיצה המפסקת בין ההיכל לבין קדש הקדשים