קטע:מצודות על מלכים א ו ב

מצודת דוד

"והבית" - בו כלול ההיכל עם בית קדש הקדשים

"ארכו" - ממזרח למערב