קטע:מצודות על מלכים א ו א

מצודת דוד

"ויבן" - התחיל לבנות

"למלוך שלמה" - חוזר הוא על שנה הרביעית

מצודת ציון

"זיו" - ענין זוהר ונוגה כי מנוגה נגדו (שמואל ב כב יג)תרגומו מזיו יקריה וחודש אייר נקרא זיו על שם זוהר הפרחים והנצנים הנראים אז בארץ