קטע:מצודות על מלכים א ה יח


מצודת ציון

"הניח" - מלשון מנוחה

"אין שטן" - אין מקטרג

"פגע" - ענין פגישה וכן (שם כח יא) ויפגע במקום