קטע:מצודות על מלכים א ה יא

מצודת דוד

"מאיתן וגו'" - ארבעה האנשים האלו היו מפורסמים בדורו לחכמים גדולים וחכמת שלמה עלתה על כולם