קטע:מצודות על מלכים א ה ה

מצודת דוד

"איש" - כל אחד ישב תחת גפנו ולא נדד ממנו בסיבת שונא