קטע:מצודות על מלכים א ד ד

מצודת דוד

"כהנים" - צדוק כהן גדול ואביתר סגן כמו שנאמר בשמואל ב' (שם כה)