קטע:מצודות על מלכים א ד א

מצודת דוד

"על כל ישראל" - רצה לומר מעתה קבלוהו כולם באהבה בראותם בחכמתו