פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א ג כה

מצודת דוד

"גזרו" - מתוך דבריהן הכיר המלך בחכמתו הדין עם מי ואמר להיושבים לפניו שכן הוא האמת שהאחת גנבה הילד החי ולאמת דבריו עשה הבחינה

מצודת ציון

"גזרו" - חתכו