קטע:מצודות על מלכים א ג כג

מצודת דוד

"זאת אומרת" - כלומר מה לי בהויכוח עיקר המשפט הוא בדבר ההכחשה של מי הוא הילד החי