קטע:מצודות על מלכים א ג יט

מצודת דוד

"אשר שכבה" - מיתתו היה על אשר שכבה עליו והעמיסה עליו ומת כי אם היה על ידי חולי היו הנשים המבקרות יודעות בן מי הוא