קטע:מצודות על מלכים א ג יז

מצודת דוד

"בי אדוני" - להאזין דברי

מצודת ציון

"בי" - הוא ענין בקשה