קטע:מצודות על מלכים א ג טו

מצודת דוד

"ויקץ וגו'" - כשהקיץ ידע שהוא חלום אולם בחלומו נדמה לו כאלו הדברים נעשו בהקיץ

מצודת ציון

"ויקץ" - ענין הערה משינה