קטע:מצודות על מלכים א ג ח

מצודת דוד

"עבדך וגו'" - רצה לומר ועוד שאני מלך על עם אשר בחרת ואף רבים המה ומהצורך לחכמה רבה להנהיג עם כזה