פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א ג ג

מצודת דוד

"רק בבמות" - רק בזה סר מדרך דוד אביו כי היה מזבח ומקטיר בבמות הרבה ככל העם