קטע:מצודות על מלכים א ב מה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"וכסא דוד יהיה נכון" - על כי נתקיים שבועת דוד לו כי לא בעבורו הומת

"והמלך שלמה ברוך" - רצה לומר הכל יברכוהו בראותם שלא נשא פנים לאוהבו ומלמדו בחללו שבועת ה'

מצודת ציון

"נכון" - מתוקן