קטע:מצודות על מלכים א ב מב

מצודת דוד

"ותאמר" - אמרת אז שגם הדבר הגון בעיני ואינני אנוס בה ושמעתי אותה רצה לומר אני מקבל הדבר בשבועה

"השבעתיך" - כי שלמה השביעו על הדבר הזה ועם כי לא הוזכר

"ואעד" - רצה לומר התריתי בך להיות נזהר בדבר ועל שם שדרך המתרה להתרות בעדים אמר לשון ואעד