קטע:מצודות על מלכים א ב מ

מצודת דוד

"וילך" - בכדי שילך על החמור לגת

"לבקש" - לשאול מאכיש להחזיר לו עבדיו

מצודת ציון

"ויחבוש" - ענין תקון האוכף כמו (שם יז כג) ויחבוש את החמור