פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א ב לז

מצודת דוד

"דמך" - עון מיתתך יהיה על ראשך כי היה לך להזהר

"את נחל קדרון" - שהיה סמוך לירושלים ודרך בו יוצאים מן העיר