קטע:מצודות על מלכים א ב לה

מצודת דוד

"תחת אביתר" - לשמש מעתה תחתיו בכהונה גדולה