קטע:מצודות על מלכים א ב כו

מצודת דוד

"לפני דוד אבי" - בהיותו בורח מפני אבשלום

"וכי התענית" - ובעבור אשר היית מעונה ומיצר בצרת אבי כשהיה נרדף מפני שאול

"כי איש מות אתה" - על שהיית בקשר המרד להמליך את אדניה מבלי דעת המלך אבי ולכך לא תשב עוד פה לראות פני

"וביום הזה" - רצה לומר ואף היום שמן הנראה עודך מחזיק במרד בתת עצה לאדוניה לשאול את אבישג למצוא תואנה בדבר המלוכה עם כל זאת לא אמיתך

"ענתות לך" - רצה לומר לך אל מקומך ענתות כי היא היתה עיר הכהנים

"ולאביתר אמר" - בראותו שעדיין עומד במרדו לתת עצה לאדוניה לקחת את אבישג

מצודת ציון

"התענית" - מלשון עינוי וצער