קטע:מצודות על מלכים א ב ד

מצודת דוד

"לאמר לא יכרת" - לפי שארכו הדברים אמר שוב לאמר