פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א א מ

מצודת דוד

"מחללים בחלילים" - מזמרים בכלי זמר ששמו חליל וכן (ישעיהוו ל כט) כהולך בחליל

"בקולם" - בעבור קול ההמיה והוא ענין גוזמא