פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א א לט

מצודת דוד

"מן האוהל" - אשר נטה דוד בעירו להכניס בו הארון ושם היה שמן המשחה

מצודת ציון

"קרן" - כלי עשוי דמות קרן