קטע:מצודות על מלכים א א לו

מצודת דוד

"כן יאמר ה'" - שישב על כסא המלוכה

מצודת ציון

"אמן" - הוא ענין בקשה על קיום הדבר