קטע:מצודות על מלכים א א יט

מצודת דוד

"ויזבח כו'" - הביאה ראיה לדבריה ואמרה שעשה משתה וקרא לכל בני המלך ולשלמה לא קרא ואם לא היתה המשתה בעבור דבר המלוכה היה אם כן קורא גם לשלמה