פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א א יח

מצודת דוד

"ועתה" - דבר הנעשה עתה הנה לא ידעת מזה רצה לומר לא אחשוד אותך שעברת על השבועה והדבר נעשה בידיעתך