קטע:מצודות על מלכים א א ב

מצודת דוד

"נערה בתולה ועמדה לפני המלך" - להיות מוכנת לו

מצודת ציון

"סכנת" - מחממת כמו (קהלת י ט)בוקע עצים יסכן בה