קטע:מצודות על מלאכי ג יח

מצודת דוד

"בין עובד וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ושבתם" - ר"ל עם כי עתה רואים הזדים בשלוה ולא כן עובדי אלהים הנה אז תשובו ותראו ההפרש בין צדיק לרשע