קטע:מצודות על מלאכי ג ט

מצודת דוד

"הגוי כלו" - כי אין א' מכם שיתן המעשר והתרומה

"במארה" - הלא בעבור זה אתם מקוללים בקללה כי אין הארץ נותנת יבולה ועכ"ז לא תקחו מוסר ואתם עושקים אותי

מצודת ציון

"במארה נארים" - מל' ארירה וקללה