קטע:מצודות על מלאכי ב יז

מצודת דוד

"או איה אלהי המשפט" - ר"ל או אם אינו כן כי אין טוב בעיניו עושה רע איה אלהי המשפט למה אינו עושה בהם משפט וכאלו יאמרו או אין הרע שנואה לו או אינו משגיח

"באמרכם" - ר"ל אשיב לכם במה שאתם אומרים כל עושה הרע הוא טוב בעיני ה' והוא חפץ בהם

"ואמרתם" - ואם תאמרו בדבר מה אנו מייגעים לפניו

"הוגעתם וגו'" - אתם מייגעים לפני המקום בדבריכם ודבר הכתוב בלשון בני אדם כי האל יתברך לא ייעף ולא יגע

מצודת ציון

"הוגעתם" - מל' יגיעה ועייפות

"חפץ" - ענין רצון