קטע:מצודות על מלאכי ב יג

מצודת דוד

"מאין עוד" - מבלי אין עוד מצוא צד זכות לשאפנה אל המנחה שאתם מקריבים על המזבח ולקחת מידכם דבר מה ברצון

"וזאת שנית תעש" - רצה לומר מלבד הבזיון שעשיתם למזבח לקראו שלחן מגואל ונבזה שהוא סיבה למאס בקרבנותיכם תוסיפו לעשות עוד דבר שנית בבזיון המזבח במה שעל ידיכם מכסה דמעה את מזבח ה' והדמעה בא מבכי ואנקה לפי שלפעמים יזלו דמעה משמחת השחוק וכדומה לכן אמר שהדמעה באה היא מבכי ואנקה מה שהנשים עומדות סביב למזבח ובוכות על עלבונן

מצודת ציון

"כסות" - מל' כסוי

"ואנקה" - ענין צעקת אנחה כמו אנקת אסיר (תלים קב)

"פנות" - מל' הפנה וסבוב