קטע:מצודות על מלאכי ב א

מצודת דוד

"ועתה אליכם" - אליכם הכהנים אצוה המצוה הזאת לבל תקבלו קרבן נשחת וכחוש