פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מיכה ז ז

מצודת דוד

"ואני בה' אצפה" - ר"ל אבל עכ"ז אצפה בהבטחת ה' ואקוה לאלהי ישעי אשר ישמעני אלהי בקראי אליו מצרתי

מצודת ציון

"אצפה" - ענין תקוה

"אוחילה" - מלשון תוחלת ותקוה כמו יחל ישראל (תהלים ק"ל)