קטע:מצודות על מיכה ז ו

מצודת דוד

"אויבי איש אנשי ביתו" - אף אנשי ביתו של האיש המה לו לאויבים

"כי בן מנבל אב" - הדור פרוץ כ"כ כי הבן מדבר באביו דברי נבלה וגנות והבת קמה באמה לחרפה ולגדפה וכן כלה קמה בחמותה

מצודת ציון

"מנבל" - ענין גנות וכעור כמו כי נבל נבלה ידבר (ישעיהו ל"ב)

"כלה" - כן תקרא אשת הבן

"בחמתה" - כן תקרא אם הבעל