קטע:מצודות על מיכה ו יב

מצודת דוד

"ולשונם רמיה בפיהם" - לשונם תדבר רמיה בפיהם כי הלשון היא המדברת בתוך הפה

"עשיריה" - עשירי העיר ההיא