קטע:מצודות על מיכה ה ט

מצודת דוד

"והכרתי סוסיך" - ר"ל לא תהיה נושע בגבורת הסוס ובמרכבות כ"א בעזר אלוה