קטע:מצודות על מיכה ד יד

מצודת דוד

"בשבט וגו'" - ובימי הגולה היינו נבזים בעיניהם ואפילו את שופט ישראל הכו בשבט על הלחי והוא מכת בזיון וכן נאמר יתן למכהו לחי ישבע בחרפה (איכה ג)

"מצור שם עלינו" - ר"ל וזהו בגמול ששם עלינו מצור בימי חרבן בית השני

"עתה תתגודדי" - ר"ל בזמן ההוא אתה בת גדוד רב תשרטי באבל ובצער ודרך צחות לשון נופל על לשון אמר תתגודדי בת גדוד

מצודת ציון

"תתגודדי" - ענין שריטת הבשר כמו לא תתגודדו (דברים י"ד)

"גדוד" - ענין מחנה וכן פשט גדוד (הושע ו)

"מצור" - כן יקרא הקפת גייסות סביב העיר ללכדה

"בשבט" - בשרביט

"הלחי" - כן נקרא המקום שאצל העין